Τρόποι Υποστήριξης

Γίνε Φίλος

Αγαπητέ «Φίλε Θυάτειρα» η συνδρομή σου θα αξιοποιείται όπου υπάρχει ανάγκη και πάντα με γνώμονα ένα δικαιότερο και καλύτερο κόσμο για τους συνανθρώπους μας. Η απόφαση σου να γίνεις φίλος της οικογένειάς μας έχει τη δύναμη να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον και να διασφαλίσει την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας χωρίς αποκλεισμούς.

Περισσότερα

Δωρεές

Το έργο μας στηρίζεται σε δωρεές ιδιωτών, εταιρειών και οργανισμών. Με τη δωρεά σας στο Σύλλογο Θυάτειρα, συμβάλλετε στην υλοποίηση των δράσεών μας και στην εκπλήρωση της αποστολή μας.

Περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υποδεχόμαστε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν και να ανταποκριθούν στις κοινωνικές προκλήσεις, στηρίζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας.

Περισσότερα

Συνεργασίες με άλλους Φορείς

Προσκαλούμε και ευελπιστούμε στη συνεργασία με άλλους φορείς για τη στήριξη και υλοποίηση των δράσεών μας με γνώμονα πάντα την αρχή ότι η ένωση της δύναμης των πολλών μπορεί να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Περισσότερα

Εθελοντισμός

Έχοντας ως κινητήριο δύναμη την ικανότητα των ανθρώπων να ενώνονται και να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο, στηριζόμαστε στην πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών για την υλοποίηση και τη συνέχιση του κοινωνικού μας έργου.

Περισσότερα