Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υποδεχόμαστε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν και να ανταποκριθούν στις κοινωνικές προκλήσεις, στηρίζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας.